Zestawy pomiarowe parametrów powietrza

Zestawy pomiarowe parametrów powietrza

Zestawy pomiarowe parametrów powietrza to proste systemy monitoringu temperatury, wilgotności i/lub stężenia dwutlenku węgla (CO2) wykorzystywane przy kontroli warunków klimatycznych w halach produkcyjnych, magazynowych, laboratoriach, lodówkach, chłodniach, ... Zestaw pomiarowy składa się zawsze z wybranych urządzeń pomiarowych (przetworników temperatury, przetworników wilgotności i/lub przetworników stężenia dwutlenku węgla (CO2)), odpowiedniego konwertera (konwerter to urządzenie umożliwiające połączenie przetworników z komputerem PC) oraz programu pozwalającego na wizualizację pomiarów (również na mapie obiektów), rejestrację wyników do plików (możliwość odczytu m.in. w MS Excel) oraz alarmowanie (również przez wysyłanie e-mail). Proponowane zestawy pomiarowe zwalniają Użytkownika z konieczności doboru kompatybilnych ze sobą elementów w celu realizacji zadania monitoringu parametrów powietrza. Dodatkowo zestaw pomiarowy może zostać wstępnie połączony i skonfigurowany przez nasz zespół inżynierów przed wysyłką, zgodnie z przekazanymi wymogami Użytkownika, co zdecydowanie ułatwia proces instalacji systemu na obiekcie.