Przetworniki

Przetwornik temperatury Ti-T10R0A1

Przetwornik temperatury Ti-T10R0A1

netto: 135,00 zł
(brutto: 166,05 zł)
Przetwornik wilgotności i temperatury Ti-S10R0A2

Przetwornik wilgotności i temperatury Ti-S10R0A2

netto: 145,00 zł
(brutto: 178,35 zł)
Przetwornik wilgotności i temperatury Si-S00R0A0

Przetwornik wilgotności i temperatury Si-S00R0A0

netto: 250,00 zł
(brutto: 307,50 zł)
Przetwornik wilgotności i temperatury Si-S00W0A0

Przetwornik wilgotności i temperatury Si-S00W0A0

netto: 360,00 zł
(brutto: 442,80 zł)
Przetwornik temperatury Si-T00R0A0

Przetwornik temperatury Si-T00R0A0

netto: 208,00 zł
(brutto: 255,84 zł)
Przetwornik temperatury Si-T00R0A1

Przetwornik temperatury Si-T00R0A1

netto: 280,20 zł
(brutto: 344,65 zł)
Przetwornik temperatury Si-T00T0A0

Przetwornik temperatury Si-T00T0A0

netto: 227,00 zł
(brutto: 279,21 zł)
Przetwornik temperatury Si-T00T0A1

Przetwornik temperatury Si-T00T0A1

netto: 299,20 zł
(brutto: 368,02 zł)
Przetwornik stężenia dwutlenku węgla Si-CA0R0A0

Przetwornik stężenia dwutlenku węgla Si-CA0R0A0

netto: 493,00 zł
(brutto: 606,39 zł)