Program do wizualizacji, rejestracji, alarmowania ADAPS [STANDARD]

  • szt.
  • Cena brutto: 123,00 zł 100,00 zł

ADAPS [STANDARD] - oprogramowanie na komputer PC z systemem Windows. Podstawowe funkcje:

  • Wizualizacja pomiarów (etykiety na mapie obiektu, tabele, wskaźniki, przebiegi).
  • Rejestracja danych pomiarowych na dysku komputera (do plików, które można otworzyć m.in. przy użyciu programu MS Excel).
  • Alarmowanie m.in. o przekroczeniu progów alarmowych, o problemach w komunikacji z urządzeniami, …
  • Program dedykowany do urządzeń z interfejsem RS-485 (protokół MODBUS RTU / MODBUS ASCII) oraz Ethernet (Modbus TCP).
  • Uwaga: W celu połączenia urządzeń pomiarowych z RS-485 (Modbus RTU) z komputerem wymagany konwerter RS485-USB lub RS485-Ethernet.

Zastosowanie

Program ADAPS połączony z urządzeniami pomiarowymi wykorzystywany jest w systemach monitoringu wybranych parametrów fizycznych, m.in. wilgotności względnej, temperatury, ciśnienia atmosferycznego lub stężenia dwutlenku węgla (wszystko zależy od zastosowanych urządzeń pomiarowych).

Prezentacja multimedialna

Cykl szkoleń z zakresu obsługi programu dostępny na kanale YouTube firmy AP Automatyka - LINK.

Opcja

Możliwość odpłatnego rozbudowania programu o funkcję wizualizacji w oknie przeglądarki internetowej - testowy system: www.idaps.eu (login: test / hasło: test).

Typ akcesoriów: Oprogramowanie